dec

În Monitorul Oficial nr. 340-346 din 18.12.2015 a fost publicată Legea nr. 205 din 20.11.2015 pentru modificarea și completarea Codului Muncii

Astfel, alin. (1) art. 33 din Codul Muncii – Acțiunea contractului colectiv de muncă, a fost completat cu prevederea că, un exemplar al contractului colectiv de muncă se remite de către una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la inspecţia teritorială de muncă. De asemenea, art. 38 alin. (2) în redacția nouă prevede că convenţiile colective de nivel ramural şi teritorial intră în vigoare la momentul semnării de către părţi sau la data stabilită în convenţie. Un exemplar al convenţiei colective de nivel ramural sau teritorial se remite de una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.” Art. 54, care prevede durata contractului individual de muncă, a fost completat cu 2 aliniate noi, care au ca scop protejarea drepturilor salariaților. Astfel, legiuitorul a stabilit că, se interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor şi garanţiilor prevăzute pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată. detaliat

sep

Noi reguli pentru persoane fizice, care transmit altor persoane în posesie şi/sau în folosinţă proprietatea imobiliară

În Monitorul Oficial din 14 august 2015, a fost publicat Ordinul nr. 610 din 24.07.2015, prin care a fost modificată şi completată anexa nr. 1 «Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art.901alin. (34) din Codul fiscal», aprobate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind particularitățile administrării prevederilor art.901alin.(34) din Codul fiscal" nr.693 din 26.12.2007. detaliat

sep

Avantajele medierii la depunerea cererii de chemare în judecată

 Conform art. 39 (2) În cazul în care, pînă la depunerea cererii de chemare în judecată, părţile au participat la procesul de mediere, dar procesul de mediere a încetat fără încheierea tranzacţiei, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se reduce cu 25%.  Deci la litigii cu valoarea actiunii care impune taxe de stat mari, pana la 50000 lei e convenabil de a participa in prealabil la mediere indiferent de rezultat, pentru ca iti micsorezi taxa de stat cu 25%. La o taxa de 50000 lei - 12500 lei !!!!!  detaliat

mar

Află cum poţi urmări de acasă evoluţia unui proces în instanţa de judecată

Consiliul Superior al Magistraturii a lansat o campanie naţională de informare a cetăţenilor privind accesul cetăţenilor la justiţie şi a transparenţei proceselor de judecată prin automatizarea instanţelor judecătoreşti.  În contextul creşterii numărului de adresări în justiţie, automatizarea activităţii judecătoreşti are ca scop creşterea eficienţei funcţionării instanţelor de judecată în beneficiul cetăţenilor. „Prin automatizarea instanţelor se obţine o transparenţă mai bună a activităţii judecătoreşti, dar şi simplificarea accesului la justiţie al cetăţenilor”, a menţionat preşedintele CSM, Victor Micu, subliniind că ”prin aceste acţiuni, CSM doreşte ca oamenii să aibă încredere în judecători şi în actul de justiţie”. detaliat

mar

Alexandru Tănase: „Pentru a amâna data alegerilor este nevoie de o modificare de lege”

Europa Liberă: Din moment ce se discută atât de mult și contradictoriu în societate despre data alegerilor locale, ce spune norma legală? Pentru că subiectul se interpretează în mod diferit. Alexandru Tănase: „Subiectul fiind discutat în contradictoriu, risc să ajung pe masa judecătorilor de la Curtea Constituțională. Prin urmare, pot să mă limitez la următoarea constatare, că subscriu în totalitate sub opinia care a fost enunțată de președintele Comisiei Electorale Centrale. Ceea ce înseamnă că pentru a amâna data alegerilor, sigur că este necesar de a modifica legea. Nu este posibilă analogia cu norma din Constituție care se referă la alegerile parlamentare.” detaliat

mar

În Moldova femeile nu pot fi condamnate la privaţiune de libertate pe viaţă

La o solicitare a Agenţiei de presă IPN, Ministerul Justiţiei a răspuns că prevederea dată se aplică minorilor şi femeilor şi, dacă  în raport cu minorii norma respectivă nu generează nedumeriri, atunci despre exceptarea femeilor de la detenţiunea pe viaţă s-a discutat chiar în timpul expertizării proiectului actualului Cod Penal. „Nu putem nega că legiuitorul, atunci când a exceptat femeile de la detenţia pe viaţă, a fost mai indulgent în condiţiile în care tratarea egală a femeilor şi bărbaţilor trebuie să fie o normalitate. Realmente, nu există careva justificări a acestei plafonări a pedepsei privative de liberate aplicate femeilor”, se menţionează în răspunsul Ministerului Justiţiei. detaliat

feb

CRJM recomandă autorităților sporirea conștientizării privind efectele discriminării în relațiile de muncă

Principala sarcină a autorităților Republicii Moldova este încurajarea creșterii conștientizării – atât a angajaților, cât și a angajatorilor – privind efectele negative ale discriminării în relațiile de muncă. Aceasta este una din concluziile raportului „Analiza compatibilității legislației naționale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele europene” lansat la 25 februarie 2015 de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). detaliat

feb

CPPEDAE a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la avocatură

În scopul perfecţionării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, precum şi schimbării practicilor în acest domeniu, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPPEDAE) a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la avocatură. În acest context, s-a constatat faptul că dispozițiile capitolului VII, care se referă la organele de autoadministrare ale avocaților, conțin norme ce contravin standardelor de asigurare a egalității în ceea ce privește condițiile de selecție a președintelui și secretarului Uniunii Avocaților (art. 36 alin.(6)) și a decanului Barourilor de Avocați (art. 48 alin.(6)). detaliat

feb

Medierea

Un talk-show în care vor fi puse în discuție cele mai strigente subiecte social-economice. Îi vom determina pe demnitarii și funcționarii țării să devină mai responsabili și să-și facă treaba mai bine. Vom fi categorici și nu vom accepta compromisuri, pentru că e timpul să devenim civilizați. sursa: realitatea.md http://www.realitatea.md/emisiuni/civilizatia-maia.html/25124 detaliat

feb

Indemnizatiile de concediere, stabilite conform art. 186 din Codul Muncii, sunt considerate ca surse de venit neimpozabile.

 În conformitate cu prevederile art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizatiile de concediere stabilite conform legislatiei, sunt considerate ca surse de venit neimpozabile. Potrivit prevederilor art.186 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, salariatilor concediati în legatura cu lichidarea unitatii sau cu încetarea activitatii angajatorului persoana fizica (art.86 alin.(1) lit. b)), sau cu reducerea numarului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit. c)) li se garanteaza pentru prima luna, plata unei indemnizatii de concediere egala cu marimea sumata a unui salariu mediu saptamânal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauza, dar nu mai mica decît un salariu mediu lunar. detaliat