feb

Памятка водителя на случай ДТП

Если произошло ДТП  - заглушить двигатель (вынуть ключи и убрать в карман), включить стояночный тормоз (ручник), включить аварийную световую сигнализацию (аварийку).  - При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации водитель должен установить знак аварийной остановки на расстоянии не менее 30 м от транспортного средства сзади или спереди на той же полосе таким образом, чтобы он был замечен на достаточном расстоянии водителями приближающихся транспортных средств. В населенных пунктах при интенсивном движении знак аварийной остановки может быть установлен на меньшем расстоянии таким образом, чтобы он был замечен водителями приближающегося транспорта. - оценить последствия ДТП и понять, есть ли пострадавшие?  - получить у второго участника ДТП копии: страхового полиса, водительских прав, техпаспорта, (они понадобятся для приложения к заявлению о выплате страховой компенсации от страховой компании) detaliat

dec

Îndrumar juridic elementar pentru cetăţeni

Cred că este mai simplu să încep prin a spune ce nu este această lucrare decât ce este. Și asta nu pentru că prezintă dificultăţi de înţelegere, confuzii și incoerenţe, ci, dimpotrivă, maniera accesibilă în care sunt prezentate chestiuni foarte complicate, din cele mai diverse ramuri ale dreptului, lasă impresia unei abordări inedite, orientate către un grup bine conturat de utilizatori, dar care, evident, nu sunt juriști practicieni. Așadar, această lucrare nu este un manual de drept, nu este un compendiu legislativ și nici o colecţie de articole sau o prezentare succintă a diverselor ramuri de drept. detaliat

sep

Modele de acte judecătoreşti Procedura civilă Ediţia a III-a

Prezenta culegere a fost iniţiată în scopul uniformizării practicii judiciare referitoare la perfectarea actelor judecătoreşti de dispoziţie pe cauze civile.  Pentru a facilita utilizarea prezentei publicaţii, colectivul de autori consideră necesară generalizarea principalelor indicaţii metodice privind întocmirea actelor judecătoreşti în procesul civil, în lumina recentelor modificări ale legislaţiei procesual civile. detaliat

sep

Ghidul cetăţeanului - procedura civila

Pornind de la faptul că unui cetăţean îi este lezat un drept al său, consfinţit în Constituţia Republicii Moldova și apărat de Convenţia europeană a drepturilor omului și libertăţilor fundamentale, el, cetăţeanul, având ca suport lucrarea „Ghidul cetăţeanului (Procedura civilă)”, poate să-și întocmească și să-și motiveze de unul singur cerinţele în vederea apărării dreptului încălcat, cu ulterioara sesizare a instanței de judecată. detaliat

sep

Avantajele medierii la depunerea cererii de chemare în judecată

 Conform art. 39 (2) În cazul în care, pînă la depunerea cererii de chemare în judecată, părţile au participat la procesul de mediere, dar procesul de mediere a încetat fără încheierea tranzacţiei, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se reduce cu 25%.  Deci la litigii cu valoarea actiunii care impune taxe de stat mari, pana la 50000 lei e convenabil de a participa in prealabil la mediere indiferent de rezultat, pentru ca iti micsorezi taxa de stat cu 25%. La o taxa de 50000 lei - 12500 lei !!!!!  detaliat

apr

Institutia medierii in Republica Moldova

Ce faci atunci cînd ești în conflict cu un vecin sau coleg de muncă sau un membru al familiei? Unde te duci să-ți cauți dreptatea? De obicei, toți apelează la instanța de judecată,investind bani, timp și speranțe într-un proces judiciar corect. Există o altă soluție? Aceasta este medierea.  Confidențial, în timp restrîns și cu costuri reduse – o metodă optimă de a soluționa conflictele, în afara instanței de judecată. detaliat

mar

Aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează modalităţile de reparare a prejudiciului cauzat prin întîrziere sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor pecuniare

HOTĂRÎREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA Privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează modalităţile de reparare a prejudiciului cauzat prin întîrziere sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor pecuniare, cu excepţia celor izvorîte din contractul de credit bancar sau împrumut detaliat

mar

Aflati cum va puteti recupera permisul de conducere suspendat

Începând cu anul 2009, atunci când au fost făcute modificări la Codul Contravențional, șoferii din Moldova care încalcă regulamentul de circulație rutieră nu doar primesc o amendă, dar și puncte de penalizare. Între timp, peste 5000 de conducători auto au rămas fără permis din cauza acestora. detaliat

mar

Riscurile achiziționării unui automobil prin procură

Practica achiziționării sau înstrăinării unui automobil în Republica Moldova este una neuniformă, deoarece la achiziționarea unui autovehicul, în special la mâna a doua, mulți dintre noi, nu merg pe calea semnării unui contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport și înregistrarea acestuia la Direcţia înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto din cadrul Întreprinderii de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (CRIS Registru), dar se limitează la perfectarea unei procuri autentificate notarial în privința mijlocului de transport procurat, percepând acest act, ca fiind un contract de vânzare-cumpărare. detaliat

mar

Riscurile unei investiţii într-un apartament aflat în construcţie

La data de 1 martie 2014, în R. Moldova erau 267 de blocuri locative nefinalizate, dintre care 167 în Chişinău. În cazul multor obiective lucrările au fost stopate pe un termen nedeterminat. Practica judiciară atestă multiple cazuri de falimentare a întreprinderilor care administrează proiectele de construcţie a blocurilor locative în condiţiile în care cea mai mare parte a investitorilor au achitat deja preţul integral al locuinţelor, în timp ce firmele de construcţii au contractat credite bancare de zeci de milioane de lei. Justiţiabilii neinstruiţi şi neorganizaţi sunt nevoiţi să-şi apere drepturile încălcate în cadrul proceselor de insolvabilitate, rigide şi destul de complexe, fiind puşi în situaţia să concureze cu creditori cu mult mai puternici – băncile, care, de regulă, deţin drept de gaj asupra construcţiilor nefinalizate care „au înghiţit” investiţiile cetăţenilor. detaliat