aug

Manualul judecătorului pentru cauze civile Ediţia II

Realităţile Republicii Moldova din păcate ne demonstrează o altă viziune a societăţii asupra actului justiţiei, a instanţelor menite să-l înfăptuiască şi a oamenilor abilitaţi cu dreptul de a enunţa hotărâri – magistraţii. În sondajele de opinie realizate în Republica Moldova, sistemul judiciar figurează pe locuri fruntaşe la poziţii deloc onorabile, cum sunt corupţia, angajamentul politic şi chiar incompetenţa. Uneori reală, alteori – generată de stereotipuri, această percepţie a justiţiabilului asupra şanselor sale la un proces echitabil şi corect în propria ţară aruncă o umbră de neîncredere asupra tuturor judecătorilor, mare parte din ei fiind profesionişti de bună credinţă, care îşi exercită profesia în strictă conformitate cu legea. detaliat

aug

Manualul judecătorului pentru cauze penale

Judecătorul prin excelenţă reprezintă garantul respectării şi aplicării corecte şi echitabile a legii. Or, această misiune este realizată numai prin perseverenţă, integritate şi independenţă, pregătire continuă, informare şi cercetare privind cele mai noi şi bune practici în domeniul justiţiei penale. Şi toate acestea – pentru asigurarea eficientă a respectării drepturilor omului şi acordării satisfacerii echitabile în cazul violării acestora – condiţii inerente existenţei unei societăţi moderne şi democratice cum tinde a deveni Republica Moldova. detaliat

aug

Manual al judecătorului la examinarea pricinilor civile

Fiecare judecător trebuie să conştientizeze că, justiţia există pentru societate şi nu societatea pentru justiţie. Or, în situaţia în care societatea este nemulţămită de justiţie, aceasta din urmă poate fi influenţată de către societate. Important este, pentru un judecător adevărat, de a fi Om şi Profesional şi nu invers. Anume judecătorul trebuie să fie oglinda societăţii. detaliat